Игри

Информация за страница Тервел

Град Тервел се намира в североизточната част на страната в област Добрич. Разположен е на близко разстояние до Дулово и едновременно с това изпълнява функциите на административен център на едноименната община. Курт Бунар е името, което този град носи до 27 юли 1942 година. Територията на общината обхваща западната част на Добрич, като надморската височина на места варира от 50 до 300 метра. Теренът се характеризира с това, че на редица места е дълбоко прорязан от суходолия, които гледат в северна посока. Плодородната земя на добруджанската област е това, което е най-голямото богатство за общинската територия. От морското пристанище на Варна градът отстои на само 91 километра. Що се отнася до разстоянието до дунавското пристанище на Силистра, то е още по-кратко и се равнява на 58 километра. Пътната мрежа в общината е изключително добре развита, което оказва положително въздействие върху икономиката като цяло. 10.2 километра от общата пътна мрежа се състои от пътища от второстепенен тип.

   Територията на община Тервел попада още и в обсега на Лудогорското сводово издигане, което представлява част от Дунавската равнина. Характеризира се с предимно нискохълмист релеф, който има лек наклон в посоки север и изток. Добруджанските плата пък са тези, които изграждат значителна част от релефа. Те са разположени на север и изток от Поповско –Разградските и Самуиловите височини. Помежду си платата са накъсани от голям брой долове, което всъщност е причина за нискохълмистия характер на релефа. Сравнително добре запазената льосова покривка личи на много места, което му придава добра разчлененост. По отношение на полезните изкопаеми, общината е сравнително бедна по този показател. Варовик и каолин са разкрити на близко разстояние, но те принадлежат към групата на нерудните изкопаеми. Също така са разработени кариери за варовик с местно значение за пътно строителство в селата Мали Извор и Балик. Към настоящия момент обаче тези кариери не извършват никаква дейност. Перспективни запаси от каолинова суровина от порядъка на близо 100 милиона тона са установени в района на селата Орляк, Нова Камена и Жегларци. Суровината обаче не е пригодена за стъкларско – порцелановата промишленост, което се дължи на високото съдържание на желязо.

   Умерено-континентален е характерът на климата, който преобладава на територията на Тервел и общината. Трансформирани океански въздушни маси оказват огромно влияние за формирането на климата. Те нахлуват предимно от посока северозапад, а континенталните въздушни маси на умерените ширини нахлуват предимно от североизток. Най-топлият месец в годината е юли, а около 10 октомври по традиция падат и първите валежи от дъжд. Що се отнася до състоянието на снежната покривка, тя е неустойчива и поради това не е в състояние да се задържи достатъчно дълго. Късните мразове са интересно и характерно явление, с което местното население е свикнало. Те обикновено се появяват през зимата и приключват едва в средата на месец април. Периодичните засушавания са също явление, което се среща често по региона. По отношение на вегетационния период, той продължава не повече от 6 до 7 месеца. Той е сравнително благоприятен, но поради късните мразове трябва да се изключи периодът от ранната пролет.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker